EUV: Tjener på 18 uger

Tjener på 18 uger er en såkaldt 'turbouddannelse', der med et intenst undervisningsforløb på blot 18 uger løfter ufaglærte service- og serveringsmedarbejdere til faglærte tjenere. 

Der er uddannelsesstart på det næste hold 21. oktober 2024. 

Læs mere om uddannelsen:

> For arbejdsgivere

> For ledige/ansatte

 
Deltagerne skal have mindst to års relevant erhvervserfaring med service og servering i hotel- og resturationsbranchen og være fyldt 25 år. Det er netop, fordi deltagerne er voksne mennesker med masser af køkkenerfaring, at det kan lade sig gøre at komprimere pensum uden at forringe uddannelsens kvalitet. Almindeligvis varer den flere år med vekslende skole- og praktikophold.


Lønrefusion og tilskud

For virksomheder er der en række fordele forbundet med at sende medarbejdere på uddannelse. Dels vender medarbejderne endnu dygtigere tilbage, dels modtager virksomheden lønrefusion og kan søge om yderligere tilskud. Lønudgifterne til medarbejdere på uddannelse vil i de fleste tilfælde være fuldt dækket. 

I forbindelse med uddannelsen tilbyder Campus Bornholm at tage sig af bøvlet med alt det administrative i forbindelse med ansøgning om tilskud og tilmelding.

Det er ligeledes Campus Bornholm, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaring og kompetencer, og på baggrund af dette foretager en realkompetencevurdering (RKV), der afgør, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet.

Ledige kan i samråd med jobcenteret søge ind på uddannelsen – enten på uddannelsesløftordningen eller på en jobplan. Det betyder, at de beholder dagpengene under hele uddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt af 3F og HORESTA, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm.

Kontakt uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup for yderligere oplysninger. Kontaktoplysninger i spalten til højre/nedenfor.

 • Mattias Landberg-krarup

  Uddannelsesleder
  MAD og EUD Business
  4191 9876
 • Virksomhedsservice

  Udvikling og erhverv
  5695 9700