Ernæringsassistent

Er du over 25 år og har du relevant erhvervserfaring med produktion af mad fra storkøkken, cafe, catering eller restaurationsbranchen, så har du muligheden for, at blive opkvalificeret til ernæringsassistent.

Kontakt os for at høre om hvornår du kan starte!


Realkompetencevurdering

Er du interesseret i dette forløb, skal du have lavet et 360 graders eftersyn (realkompetencevurdering). En uddannelsesvejleder fra Campus Bornholm vil gennemgå din erfaring og erhvervede kompetencer sammen med dig og herefter vurdere, om du er i målgruppen for dette uddannelsesforløb.

Lønrefusion og tilskud

For virksomheder er der en række fordele forbundet med at sende medarbejdere på uddannelse. Dels vender medarbejderne endnu dygtigere tilbage, dels modtager virksomheden lønrefusion og kan søge om yderligere tilskud. Lønudgifterne til medarbejdere på uddannelse vil i de fleste tilfælde være fuldt dækket. 

I forbindelse med uddannelsen tilbyder Campus Bornholm at tage sig af bøvlet med alt det administrative i forbindelse med ansøgning om tilskud og tilmelding.

Det er ligeledes Campus Bornholm, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaring og kompetencer, og på baggrund af dette foretager en realkompetencevurdering (RKV), der afgør, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet.

Ledige kan i samråd med jobcenteret søge ind på uddannelsen – enten på uddannelsesløftordningen eller på en jobplan. Det betyder, at de beholder dagpengene under hele uddannelsen.

Kontakt uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup for yderligere oplysninger. Kontaktoplysninger i spalten til højre/nedenfor.

 • Mattias Landberg-krarup

  Uddannelsesleder
  MAD og EUD Business
  4191 9876
 • Virksomhedsservice

  Udvikling og erhverv
  5695 9700