Covid-19

Elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen skal kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer er testet negative for Covid-19. Opdateret 27. maj > Læs vores retningslinjer
  • ELEVHÅNDBOG 2021/22

    for EUD og EUX

Campus Bornholm fra A - Å

OBS: SIDEN ER UNDER OPBYGNING

I vores elektroniske elevhåndbog for de EUD og EUX har vi forsøgt at samle alle de retningslinjer og nyttige informationer, som har indflydelse på vores elevers dagligdag.  

Her finder du både eksamensregler, info om cykelparkering, ringetider, vores rusmiddelpolitik og meget mere.

Håndbogen er bygget op som et opslagsværk, hvor emnerne kommer i alfabetisk rækkefølge. Du kan også med fordel benytte søgefeltet øverst på siden. 

Hvis du ikke finder svar her på siden, er du naturligvis meget velkommen til at spørge din uddannelsesleder, lærer eller en af  uddannelsessekretærerne.  

A

Adresser

Campus Bornholm (hovedadresse)

Minervavej 1
3700 Rønne

Sprogcenter og Bibliotek

Merkurvej 10
3700 Rønne

Praktik- og Transportuddannelsescenter

Ved Lunden 1-3

Kontakt

Hovednummer: +45 5695 9700
Mail-adresse: post@cabh.dk

Afdelinger og forkortelser 

Campus Bornholm omfatter en række afdelinger, hvis afdelings- og underbetegnelser fremgår af oversigten nedenfor. Hvis flere afdelinger nævnes i sammenhæng, optræder disse i alfabetisk orden.

 

Afdelingsbetegnelse Uddannelse/Indgang/Område
KONTOR-HANDEL Campus Bornholm KONTOR-HANDEL
MAD Campus Bornholm Mad med Oplevelser, grundforløb 2, hovedforløb
BYG Campus Bornholm Byggeri, teknik og bæredygtighed, grundforløb 2, hovedforløb
AUTO Campus Bornholm Metalræs, grundforløb 2, hovedforløb
METAL Campus Bornholm Metalræs, grundforløb 2, hovedforløb
STRØM-IT Campus Bornholm Byggeri, teknik og bæredygtighed, grundforløb 2, hovedforløb
Håndværkerafdelingen – Campus Bornholm Samlebetegnelse for alle indgange (Teknologi, byggeri og transport)
Praktikcenter Campus Bornholm Erhvervsuddannelser
HHX Campus Bornholm HHX – Merkantilt Gymnasium /   Handelsstudentereksamen
HTX Campus Bornholm HTX - Teknisk Gymnasium / Teknisk studentereksamen
STX Campus Bornholm STX - Alment Gymnasium / Almen studentereksamen
HF Campus Bornholm HFe (enkeltfag) og HF2 (2-årig)  / Højere forberedelseseksamen
Virksomhedsservice Campus Bornholm Efteruddannelse
Serviceuddannelser Campus Bornholm Serviceuddannelser
AVUO Campus Bornholm AVU – Almen Voksen UddannelseFVU – Forberedende VoksenundervisningOBU – Ordblindeundervisning
Sprogcenter – Campus Bornholm DU – Danskuddannelserne
VUC Campus Bornholm Samlet betegnelse for uddannelserne på VUC
Udvikling og Erhverv – Campus Bornholm Virksomhedsservice

 

De tre uddannelsesområder forkortes således:

GYM: Gymnasiale uddannelser
EUD: Erhvervsuddannelser
VEU: Voksen- og efteruddannelse

Skolens adresser forkortes således:

Merkurvej 10: M10
Minervavej 1: M1
Minervavej 2: M2

Forkortelser bør kun benyttes, når målgruppen med sikkerhed kender forkortelsens betydning.

Alkohol og øvrige rusmidler 

Alle, der har deres gang på campus, forventes at vise omsorg og gribe ind, hvis de møder problemer med rusmidler eller får kendskab til, at andre har problemer med rusmidler.

Brug af ulovlige rusmidler er ikke accepteret, og det er ikke accepteret at møde påvirket eller at indtage rusmidler på campus.

Alle arrangementer i arbejdstiden er alkoholfri. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol i arbejdstiden. Det gælder også uden for skolens område i arbejdstiden.

Uden for arbejdstiden kan der lejlighedsvis forekomme arrangementer, hvor der serveres alkohol. Ved disse arrangementer skal der altid tilbydes alkoholfri drikke.

I forbindelse med arrangementer, som involverer skolens elever, opfordres alle ansatte til at være sig deres ansvar som rollemodel bevidst og justere deres adfærd derefter.

Overtrædelse af alkoholreglerne betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan medføre en skriftlig advarsel, og som i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Enhver form for besiddelse eller indtagelse af euforiserende stoffer i arbejdstiden vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Hvis du har kendskab til en kollega med et rusmiddelproblem, kan du:

  • Tale med vedkommende
  • Tage kontakt til din nærmeste leder
  • Opfordre den pågældende til at tage kontakt til en ansat, som vedkommende har tillid til.

Se endvidere Campus Bornholms personalepolitik på campusbornholm.dk > ’Om Campus Bornholm’

Arbejdstid  

Retningslinjerne dækker bl.a. merarbejde, afspadsering og tidsregistrering.

Retningslinjer for undervisere på GYM

Retningslinjer for undervisere på EUD/VEU

Retningslinjer for undervisere på Sprogcenteret

Retningslinjer for TAP

 

 

 

 

 

 

 

B

Bibliotek og bogkælder

lskdajfæalksjf

øpkasdfj

 

Brug af lokaler

Blanketter samt retningslinjerne for udlån og leje Campus Bornholms lokaler finder du på CB-intra > Blanketter. De kan ligeledes rekvireres via lokaler@cabh.dk

Der må som udgangspunkt ikke flyttes rundt på møbler/fjernes møbler fra lokalerne uden aftale med servicelederen. Hvis der flyttes inventar mellem undervisningslokaler, fællesarealer o.l. skal det sættes på plads efter endt brug. Det er underviserens ansvar, at møbler kommer tilbage på rette plads.

Ophængning
Der må ikke bores huller, bankes søm i, klistres tape og klæbemasse på døre, vægge og glaspartier. Ophængning af hylder, billeder, plakater o.l. i lærerforberedelser, undervisningslokaler, kontorer og fællesarealer aftales med servicelederen.

Faglig prægning af undervisningslokaler skal godkendes og koordineres af servicelederen på forhånd, og der skal tages hensyn til, at lokalet fortsat kan benyttes af andre fagretninger.

Opslag henvises til vores opslagstavler. Du har selv ansvaret for at tage dit opslag ned igen.

Vinduer

Vinduespartierne må ikke dækkes til med stof, pap o.l., og der må ikke stilles møbler direkte op ad glaspartierne.

Indretnings og -udsmykningsplaner

I det nye skoleår udarbejder uddannelsesområderne indretnings og -udsmykningsplaner for deres respektive stamlokaler samt for lærerforberedelsespladserne. Hvis der er input til udsmykningen af fællesarealerne, så er områderne også velkomne til at byde ind med forslag hertil. Indretnings- og udsmykningsplaner skal fremsendes til servicelederen, som vil samle input til direktionen. Den endelige godkendelse af indretningen og udsmykningen ligger i direktionen efter rådgivning fra kunstkonsulenten.

Håndtering af mad og drikkevarer

Køleskab, mikroovn, elkoger og kaffemaskine er placeret i personalestuen til brug for medarbejdere. Der er også kaffeautomater til medarbejderne på etagerne.

Der er elevkøkken med køleskab og betalings-kaffemaskine på hver etage samt mikroovn og elkedel i kælderen til elevernes brug. Denne type udstyr må ikke placeres i lærerforberedelser, kontorer og undervisningslokaler.

Køleskabe tømmes hver fredag. Husk at fjerne mad- og drikkevarer samt emballage, du ikke ønsker smides ud.

Madvarer må ikke indtages i undervisningslokalerne. Der henvises til kantineområdet i stueetagen samt fællesområder for elever og i personalestuen for medarbejdere. 

Ventilation og varme

Vores indeklima bliver dagligt placeret i en af i alt tre zoner: RØD/GUL/GRØN. Placeringen afhænger bl.a. af vejr og årstid. Den aktuelle zone fremgår af vores infoskærme.  Til hver zone er knyttet en række simple, men effektive forholdsregler, som ligeledes vil fremgå af infoskærmene. Systemet sikrer både et behageligt indeklima i hele bygningen og optimal energieffektivitet.

Udlån og leje af lokaler

Vores lokalerne kan som hovedregel lånes/lejes, hvis de ikke benyttes til Campus Bornholms ordinære virksomhed og ligger inden for vores retningslinjer for udlån/udlejning.

Det er dog ikke muligt at låne eller leje Campus Bornholms køkkener af hensyn til krav om hygiejneforhold og fødevarekontrol. Det er heller ikke muligt at låne eller leje Campus Bornholms værksteder, da der her er maskiner som man skal være certificeret for at bruge.

Forespørgsel om lån eller leje skal ske på de dertil udarbejdede skemaer ”Udlån af lokale på Campus Bornholm (til interne bygningsbrugere)” og ”Leje af lokale på Campus Bornholm” (til eksterne brugere)

 

 

Budget

C

Campusfællesskabet

Computere

D

Designmanual

Dødsfald og pasning af døende i hjemmet