Almen voksenuddannelse AVU

Almen voksenuddannelse AVU er et tilbud til voksne fra 25 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber. Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen.

Du finder en generel beskrivelse af AVU her.

De fleste kurser starter i midten af august. I nogle fag starter der nye niveauer i januar. Tilmeldingen finder sted fra slutningen af maj og frem til start, men du er altid velkommen til at kontakte os for at drøfte dine muligheder.

Du kan kontakte studievejleder Marie Grove. Se kontaktoplysninger i spalten til højre/nedenfor.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Hvis du ønsker at søge optagelse på AVU, skal du kontakte vores studievejledning. Sammen finder I ud af hvilke fag og niveauer, du skal gå på. Du finder kontaktinfo i spalten til højre.

FAGENE

AVU undervises på 5 niveauer: Basisniveau, niveau G (svarer til 9. klasse), niveau F, niveau E (svarer til 10. klasse) og niveau D.

I kursusåret 2024-2025 er der planlagt udbud af følgende kurser:

 • Dansk som andetsprog basis, G, F og E
 • Matematik basis, G, F og E
 • Engelsk basis, G, F og E
 • Samfundsfag G
 • Naturvidenskab G


> Se vores kursusoversigt for 2024/25 her

PRØVER

På niveau G og D afsluttes fagene med en prøve. På basisniveau, niveau F og niveau E afsluttes fagene med faglig dokumentation, som er en intern evaluering.

ALMEN FORBEREDELSESEKSAMEN

Du kan afslutte et AVU-forløb med en almen forberedelseseksamen, der sikrer dig optagelse på den 2-årige HF-uddannelse. Du kan også tage en almen forberedelseseksamen, selv om du ikke vil læse videre på HF.

For at tage en almen forberedelseseksamen skal du bestå prøver i fem fag.

De fire af fagene er altid:

 • Dansk D eller Dansk som andetsprog D
 • Matematik D
 • Engelsk D
 • Naturvidenskab G eller D


Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk

Hvis du ikke vil anvende din almen forberedelseseksamen som adgang til HF-uddannelsen, har du mulighed for at vælge fjerde og femte fag mellem tilbudsfagene.

DELTAGERBETALING

Kernefagene – dvs. dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk, fransk og dansk som andetsprog - koster 140 kr. pr. niveau.

De øvrige fag, tilbudsfagene, koster 1.380 kr. pr. niveau. Hvis du læser to niveauer i samme fag lige efter hinanden inden for et kursusår, betaler du kun for det ene niveau. 

Deltagerbetaling for særlige målgrupper

Kortuddannede efterlønsmodtagere og alderspensionister skal betale 750 kr. mere pr. niveau.

Kursister, som har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Det betyder, at et niveau vil komme til at koste mellem ca. 4.600 kr til 17.300 kr.

 • Marie Grove

  Uddannelseskoordinator, uddannelsesvejleder og underviser
  AVU, FVU, OBU, VUC
  3065 0231