HF enkeltfag

Hvis du ønsker at søge optagelse på HF enkeltfag, AVU eller FVU, skal du kontakte vores studievejledning. Sammen finder I ud af hvilke fag og niveau, du skal gå på. Du finder kontaktinfo her.

Du har mulighed for at tage en HF-eksamen spredt ud over 3, 4 eller flere år. Det kaldes HF enkeltfag.

De fleste kurser starter i midten af august. Tilmeldingen finder sted fra begyndelsen af maj og frem til start.

Fagene på HF enkeltfag

Hvis du følger undervisningen på HF enkeltfag, er du ikke tilknyttet en bestemt klasse, men bliver undervist i de forskellige fag sammen med mange forskellige kursister. I denne skemaoversigt kan du se, hvordan timerne er placeret i skoleåret 2019-2020.

Du bestemmer selv hvor mange og hvilke fag, du ønsker at beskæftige dig med hvert år. Vælger du at tage en hel HF-eksamen på denne måde, skal den bestå af følgende elementer:  

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • biologi C
 • geografi C
 • kemi C
 • historie B
 • samfundsfag C
 • religion C
 • idræt C eller et kreativt fag (fx billedkunst C, mediefag C eller musik C)
 • en større skriftlig opgave
 • et eksamensprojekt
 • 3-5 valgfag, hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau


Der er i HF-enkeltfags-systemet mulighed for at følge og afslutte bestemte fag, som tilsammen giver adgang til en videregående uddannelse som sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver.

De videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder disse uddannelser, optager HF-kursister, som fx har afsluttet fagene naturfag B, dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C.

På Campus Bornholm har du mulighed for at gennemføre uddannelsen i disse fag på et enkelt år.

Deltagerbetaling

Fagene: biologi, dansk, engelsk, fransk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk
koster 550 kr.

Fagene: billedkunst,  filosofi, kulturforståelse, mediefag, musik, oldtidskundskab og spansk
koster 1.400 kr.

Kortuddannede efterlønsmodtagere og alderspensionister skal betale 750 kr. mere pr. niveau.

Studieplaner og studiebøger

Studieplaner finder du på Lectio.

Skabelon til studiebøger finder du her.

Vil du vide mere?

I bekendtgørelsen til HF enkeltfag kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HF enkeltfag og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. Du finder læreplanerne for HF enkeltfag her:

 • Læreplaner 2017 - gælder for elever, der er begyndt på HF enkeltfag efter 1. august 2017.
 • Læreplaner 2013 - gælder som hovedregel for elever, der er begyndt på HF enkeltfag før 1. august 2017.

 

08. Maj 2019
Pia Koefoed Nielsen
Uddannelsesleder
Afdeling:
HF
Telefon:
30650288