HF enkeltfag

Du har mulighed for at tage en HF-eksamen spredt ud over 3, 4 eller flere år.

Det kaldes HF enkeltfag .
Hvis du følger undervisningen på HF enkeltfag, er du ikke tilknyttet en bestemt klasse, men bliver undervist i de forskellige fag sammen med mange forskellige kursister.

Du bestemmer selv hvor mange og hvilke fag, du ønsker at beskæftige dig med hvert år.
Vælger du at tage en hel HF-eksamen på denne måde, skal den bestå af følgende elementer:  

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • biologi C
 • geografi C
 • kemi C
 • historie B
 • samfundsfag C
 • religion C
 • idræt C eller et kreativt fag (fx billedkunst C, mediefag C eller musik C)
 • en større skriftlig opgave
 • et eksamensprojekt
 • 3-5 valgfag, hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau

Der er i HF-enkeltfags-systemet mulighed for at følge og afslutte bestemte fag, som tilsammen giver adgang til en videregående uddannelse som sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver.

De videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder disse uddannelser, optager HF-kursister, som f.eks. har afsluttet fagene naturfag B, dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C.

På Campus Bornholm har du mulighed for at gennemføre uddannelsen i disse fag på et enkelt år.

Skemaoversigt 2018-2019

Deltagerbetaling

Fagene: biologi, dansk, engelsk, fransk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk
koster 550 kr.

Fagene: billedkunst,  filosofi, kulturforståelse, mediefag, musik, oldtidskundskab og spansk
koster 1.400 kr.

Kortuddannede efterlønsmodtagere og alderspensionister skal betale 750 kr. mere pr. niveau.

Studieplaner og studiebøger

Studieplaner finder du på Lectio.

Skabelon til studiebøger finder du her.

 

Vil du vide mere?

I bekendtgørelsen til HF enkeltfag kan du læse om uddannelsens formål.

Her kan du læse om fag og læreplaner på HF enkeltfag.

27. Februar 2012
Pia Koefoed Nielsen
Uddannelsesleder
Afdeling:
HF
Telefon:
30650288