Kvalitetsarbejde

Vores mål er at arbejde systematisk med vores forandringer - så vi tilgodeser skolens interessenter bedst muligt.

Vi gennemfører tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt vore elever, kursister, praktikvirksomheder samt medarbejdere og følger op på resultaterne heraf.

Ved at arbejde kontinuerligt med styrkelse af kvalitet,

  • er vi en uddannelsesinstitution hvor vi tilgodeser elever, studerende og kursister så de udvikler sig fagligt og personligt, samt bliver tilfredse
  • er vi en arbejdsplads, som udfordrer, giver plads for faglig og personlig udvikling, og dermed skaber tilfredse og stolte medarbejdere
  • kan vi håndtere og udvikle os i forhold til krav og forventninger fra Undervisningsministeriet, samfundet, erhvervslivet og dets organisationer samt øvrige eksterne interessenter

Du finder en beskrivelse af vores kvalitetssystematik og løbende informationsindsamling her.

Tilfredshedsmålinger og evalueringer

Vi gennemfører tilfredshedsmålinger og evalueringer på flere områder, bl.a.:

  • Elevtilfredshedsundersøgelser
  • Kursistevalueringer
  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Evalueringerne viser os at vores kvalitetsindsats nytter - men giver også bud på de indsatsområder vi skal satse på, for at nå de resultater vi ønsker.

I henhold til Folketingets "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne" er skolen forpligtet til at offentliggøre en række relevante informationer. De informationer, der relaterer sig til skolens kvalitetsarbejde, finder du nedenfor (klik for at folde ud)

GYMNASIEUDDANNELSERNE

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' får du adgang til statistik og indikatorer om de gymnasiale uddannelser.

Du kan få overblik over udvalgte nøgletal for Campus Bornholm her (link åbner på ny side). 

Du kan finde tal for forskellige indikatorer for elevtrivslen her (link åbner på ny side).

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' kan du hjælp af søgefunktionen du finde tal, der gælder specifikt for Campus Bornholm. Find oplysninger om voksen- og efteruddannelser her.

På ministeriets side 'VisKvalitet' kan du læse, hvordan tidligere kursister bedømmer vores kurser. Du kan søge via siden her

Her kan du læse Campus Bornholms gældende strategi på voksen- og efteruddannelsesområdet: VEU-strategi for 2019-21

ERHVERVSUDDANNELSERNE

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' får du adgang til datavarehusets statistik og indikatorer om erhvervsuddannelser. For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

Ved hjælp af søgefunktionen kan du finde tal, der gælder specifikt for Campus Bornholm. Find oplysninger om erhvervsuddannelserne her.

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) for EUD på Campus Bornholm: Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Fastholdelse: Opfølgning på ETU er i Handlingsplan for øget gennemførelse. Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

De lokale undervisningsplaner (LUP) for erhvervsuddannelserne finder du her: 

to unge piger har rettet opmærksomheden mod den samme computerskærm

GDPR

Oversigt over kontaktpersoner i forbindelse med GDPR/datasikkerhed

Skolens databeskyttelseskonsulent (DPO) er:
Flemming Rasmussen
EFIF
email: fr@efif.dk

I tilfælde af datasikkerhedsbrud kontaktes skolens lokale datakontaktperson:
IT-koordinator Lars Thisted
email: LT@cabh.dk
tlf: 6012 1822

Skolens sikkerhedsgruppe består af:
Direktør Inge Prip (datansvarlig)
Vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen (stedfortræder for dataansvarlig)
Ressourcechef Signe Saabye Ottosen
Ressourceleder Pia Holm Hansen
IT-koordinator Lars Thisted