Personalepolitikker på Campus Bornholm

Vores personalepolitikker bygger på Campus Bornholms løbende strategi, som til enhver tid kan findes her på hjemmesiden.

Personalepolitikkerne evalueres løbende og skal minimum hvert tredje år drøftes i skolens samarbejdsudvalg (SU). 

Arbejdsgruppen for revision af personalepolitikkerne består aktuelt af Helle H. M. Lind (TR EUD), Jørgen Petersen (TR Teknisk Service), Pia Koefoed Nielsen (Uddannelsesleder for HF), Morten Frost (TR GYM), Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør/Rektor) og Signe Saabye Ottosen (Ressourcechef). 

Lasse Petersen (Kommunikation) fungerer aktuelt som sekretær for arbejdsgruppen. 

 

A

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Skolens retningslinjer for ansattes indtag af alkohol og øvrige former for rusmidler. 

Godkendt 6. december 2021

Arbejdsmiljøpolitik 2021-22

Politikken revideres hvert andet år af skolens arbejdsmiljøgruppe. 

Godkendt december 2020

F

Fratrædelsespolitik

Vores retningslinjer for afskedigelse af ansatte jf. forvaltningslovens bestemmelser. 

Godkendt 1. december 2020 

K

Kantinepolitik

Skolens principper for kantinedrift ift. indkøb og udbud af fødevarer. 

Godkendt 26. november 2021

Kommunikationspolitik

Skolens operationelle retningslinje for, hvordan vi kommunikerer internt såvel som eksternt i henhold til vores værdiggrundlag og overordnede principper, samt de gældende lovkrav om persondatabeskyttelse.

Godkendt 4. december 2019 

Kompetenceudviklingspolitik

Skolens principper og retningslinjer for ansattes udvikling af kompetencer på alle niveauer. 

Godkendt 1. december 2020 

L

Lønpolitik

Vores overordnede retningslinjer for en målrettet og fleksibel løndannelse. 

Godkendt 25. februar 2021

M

Mangfoldighedspolitik

Afventer godkendelse i SU den 24. juni 2022

P

Politik til forebyggelse og håndtering af krænkelser, chikane, mobning og vold

Vores retningslinjer for håndtering af enhver form for krænkende adfærd. 

Godkendt 11. februar 2021

Politik til forebyggelse og håndtering af sygdom

Skolens principper for håndtering af sygdom. 

Godkendt 24. juni 2022

R

Rekrutterings- og Ansættelsespolitik

Skolens mulighedsprincipper for alle ansattes faglige og personlige udvikling.

Godkendt pr. 1. december 2020

Rygepolitik

Vores politik til håndtering af skolens forbud mod rygning og nydelse af tobaksimiterende produkter.

Godkendt 6. december 2021

S

Seniorpolitik

Vores overordnede principper for at skabe en positiv overgang fra arbejdsliv til pension.

Godkendt 1. december 2020

Sorgpolitik

Vores principper ved dødsfald i og uden for organisationen. 

Godkendt 24. juni 2022

T

Trivsel- og stresspolitik

Skolens vejledning og retningslinjer til håndtering af stress.

Godkendt 26. november 2021